Det tidigare badhuset, muséet och musikhuset blir kontor!

Tor 2 som förvärvades vid årsskiftet -13/-14 är en vacker kulturminnesmärkt byggnad i tre plan med en lokalyta om ca 950 kvm. Huset byggdes 1909 som stadens badhus, under åren har det också varit museum och musikhus i fastigheten som du hittar mitt i Trollhättans stadskärna intill köpcentrat Oden. Nu är det på sin välbehövliga plats att byggnaden rustas upp och tillgänglighetsanpassas innan nästa hyresgäster flyttar in. 

 • Fasadbild före renoveringen.
 • Tor 2 i sin ungdoms glans.
 • Nymålad dörr. De yttre upprustningsmomenten är gjorda med största möjliga ambition att bevara det ursprungliga
 • Det välvda vackra innertaket bevarades och fixades till.
 • Retrotapet. Nytt inslag som livar upp men ändå matchar detaljerna från förr
 • Viss lägenhetskänsla. Kontorsrummen blir väldigt hemtrevliga
 • Ett gammalt skafferi bevarades och målades om. För att idag användas som kontorsmaterialförråd
 • Mysiga kontorsrum. Ska bli spännande att se det möblerat och igång
 • Breda ståtliga dörrposter behålls. Några lager färg kvarstår dock innan dess forna glans är upprättad
 • Tålamodskrävande. Konsten att lägga tidsenligt kakel
 • Vackert ljus från alla tjusiga fönster. Finliret i den ståtliga matsalen pågår.

Projektledaren berättar hur arbetet fortlöpt:

Kraftstaden Fastigheter började projektera för en förfrågan i januari 2015, men redan i höstas hade verksamheterna fått tycka till. Det är Hemvården centrum, Anhörigstöd, Boendestöd och Psykiatrisjuksköterskor som ska husera i det gamla badhuset från 1909. Och så ställs det i ordning en bokningsbar utbildningssal på plan 2, vilket gör att många anställda i Trollhättans Stad kan komma att beträda den pampiga trappan och besöka lokalerna. Just den trappan har gjort att vi har fått titta extra på tillgängligheten och efter ombyggnaden finns två entréer i markplan samt en hiss inne i byggnaden. En annan stark faktor i denna fastigheten är den Q-märkta fasaden och det har lagts mycket tankekraft på hur byggnaden bäst bevaras kontra återfår ursprungligt utseende. Så efter ombyggnaden hoppas jag att många tar vägen förbi detta lite dolda hus.

Invändigt finns inget bevarandeskydd även om vi givetvis försöker spara lite fina detaljer som biljettlucka och klinkergolv… samt en graffitimålning som minner om M15:s tid i fastigheten. Den inre miljön är väldigt sliten och ett ordentligt tag tas för att få funktionella och trevliga arbetslokaler med nya installationer.

På grund av att bygglovet överklagades kunde vi inte beställa ombyggnationen förrän i juni 2014. Totalentreprenörens färdigprojektering utfördes under hösten 2014. Då byggnaden använts som badhus visade sig slitaget vara större än vad miljöinventeringen redovisade varför byggtiden blir längre än beräknat. Byggstarten inleddes i november 2014 och inflyttning beräknades till en början till december 2015.

 

Inflyttningsdatumet fick senareläggas

En del större åtgärder behövdes göras med fastigheten man upptäckte först när man började riva det gamla som skulle bytas ut.

– Mer otjänligt byggmaterial än förutspått hade använts vid utformningen av det gamla badhuset. Byggnaden är numera sanerad och alla inmurade ledningar och ledningar i mark är utbytta.
– Byggnaden har nu försetts med delat vatten/avlopp (från att tidigare varit gemensamt dag- och spillvatten, vilket var vanligt förr men som inte är tillåtet idag)
– Vi fick byta ut taket på halva huset, då klor från det gamla badhuset delvis hade frätt sönder de så viktiga stålbalkar som bär upp taket.
De nya hyresgästernas nya inflyttningstid beräknas bli strax efter 1:a mars i ett väl genomgånget och smakfullt upprustat hus med många detaljer från förr bevarade. De som minns tiden från då det var museum i huset kommer att känna igen sig.

Projektnamn:Tor 2
Projektledare:Sofia Von Hebel & John Stenman
Förvaltare:Martin Andreasson
Hyresgäst/Brukare:Trollhättans Stad
Projektering:Juni 2014 till november 2014
Byggtid:November 2014 till december 2015
Byggnadsyta:1190 kvm
Fastighetsyta:870 kvm
Byggår1910, med ombyggnationer 1958, 1969 & 1991

TomtAB004

Erfaren projektledare från Kraftstaden Fastigheter John Stenman

Historien bakom Tor 2

Tor 2 i sin ungdoms glans

Historik gamla badhuset

Ursprungligen ett badhus grundlagt 1909. Äldre badhus låg vid älven men i och med att kommunala vatten- och avloppsledningar tagits i bruk 1908 kunde badhuset placeras mer centralt. Arkitekt var Ola Anderson från Helsingborg där han ritade bl. a. ett flertal bostadshus och villor mellan 1880 och 1910. Badhuset är utfört i nationalromantisk stil vilket syns i takets form och de stora, släta murytorna som på framsidan lättas av ljusa, putsade fält som förekommer i medeltida tegelarkitektur. Badverksamheten upphörde i samband med att den stora bad- och idrottsanläggningen Älvhögsborg blev klar 1968 och därefter innehöll byggnaden Trollhättans museum under ett flertal år.

Text från skylt som sitter på fastighetens fasad.Ursprung  Trollhättans Stad.

Spår från musikhustiden. En verksamhet som numera håller till på N3, Innovatum.

Spår från M15-tiden.

De olika hyresgästernas varierade verksamheter har satt sina spår genom åren, något som bilden ovan vittnar om. Just detta element ska bevaras då kontrasten mot de vackra klassiska fönsterformerna lyfter helheten.

IMG_0317_red

Fynd från förr upptäckta.

Mats Ronnevik, byggnadsantikvarie på Stadsbyggnadsavdelningen, gläds åt upptäckten av de glaserade takpannor som hittades i källaren. De kommer från det ursprungliga taket.

Är du intresserad av fler detaljer kring projekt Tor 2?

Hör gärna av dig till någon av våra ansvariga projektledare.