Upphärads blivande skola

Intill den befintliga förskolan i Upphärad bygger Brunbergs Bygg på uppdrag av Kraftstaden Fastigheter en helt ny förskola som förhoppningsvis kommer lyfta hela området.

Den nya skolan kommer vara på ca 1000 kvm och innehålla fyra avdelningar. Det kommer bli en ny träbyggnad enligt miljöbyggnad Silver. Fastigheten kommer att bestå av tre kuber där mellankuben blir i två våningar med plats för personal- och teknikutrymmen.

– Det här är ett spännande projekt vars helhet kommer bli svårslagen med den fina miljön som finns runtomkring, med naturen och skogen i dess direkta närhet, säger Kraftstadens projektledare Lars-Erik Brag.

FAKTARUTA

Projektnamn:Lindåsen, Upphärad förskola
Projektledare:Lars-Erik Brag
Förvaltare:Sophie Storm
Hyresgäst:Utbildningsförvaltningen
Byggtid:2018 > 2019

Är du intresserad av detaljerna kring projektet?

Hör gärna av dig till ansvarig projektledare Lars-Erik Brag.