Garita Siipola förskolepedagog, Dennis Nyström energi-och miljösamordnare Kraftstaden Fastigheter och Christer Bohm utbildningsförvaltningen Trollhättans Stad.

Förskolan Tistelstången i Trollhättan, som ägs och förvaltas av Kraftstaden Fastigheter,  är en av fem förskolor som deltar i pilotprojektet FörskoleVis. Bakgrunden till projektet är att göra barn medvetna om kopplingen mellan sitt beteende och energiförbrukning i hopp om att bidra till framtida energikloka val.

Första etappen av referensmätningar är nu avklarad, snart inleds nästa steg som består i att visualisera energianvändningen med hjälp av handledningsmaterial till pedagogerna och digitala verktyg till eleverna.
– Det är viktigt att barn får kunskap om både energi och miljöfrågor redan i förskolan, menar Pernilla Augustsson, förskolepedagog.
– Det är också ett tillfälle för oss att få reda på mer om hur vi använder elen i förskolan och inte minst vara med och påverka hur ett inspirerande pedagogiskt material tas fram på temat energi.

– Bristen på bra material riktat till förskolebarn gör detta projekt extra intressant, tillägger Dennis Nyström, energi- och miljösamordnare på Kraftstaden Fastigheter.

Projektet som pågår fram t o m juni 2015 ska spridas till fler förskolor i regionen och landet efter avslutad testperiod. Initiativtagarna till projektet är SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut tillsammans med Interactive Institute och GR Utbildning. Västra Götalandsregionen, Energimyndigheten och Naturskyddsföreningen (med hjälp av Bra Miljöval-El) tillsammans med deltagande kommuner, däribland Trollhättan, finansierar pilotprojektet.

Plats för lek
Del av fasad
Fasad och parkeringsplats Tistelstången