Provbanan öppnas upp – och blir en del av Industricampus Stallbacka

I våras köpte Trollhättans Stad 500 000 kvm mark från Nevs, bland annat innehållande en provbana för testning av bilar. Nya hyresgästen T-Engineering* tar över ansvaret
och öppnar nu upp för fler företag att hyra in sig och ta del av alla de möjligheter som provbanan innebär.

Arvet efter SAAB. T-Engineering var från början en avknoppning från SAAB, inte mer än rätt att provbanan framöver kommer gå under namnet Legacy Track. Bild: Peter Wahlström.

Det är en entusiastisk VD från T-Engineering som beskriver framtidsplanerna för banan.

– Man kan komma hit och nyttja banan redan imorgon om man vill, förklarar Klas Lundgren och tillägger att banan är i gång och flertalet satsningar är att vänta.

– Det finns mängder av möjligheter för allt som rör sig på hjul i princip att testa sin kapacitet här.

Han beskriver att behovet är stort bland biltillverkare i alla storlekar att kunna ha en provbana till hands då till exempel sluttester av fordon behöver ske på avskild plats på en avlyst bana för att kunna godkännas för drift i trafik. Men det finns fler behov som provbanan kan tillgodose också med sina många banor med olika underlag och lutning, krocktester och mer därtill. Önskemålet från ”T” är också att banan kan användas till organiserade event av olika de slag.

T-Engineerings VD Klas Lundgren är entusiastisk inför alla de möjligheter som finns utöver den vanliga testningen av bilar. Bild: Peter Wahlström.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Eriksson beskriver driftsättningen och operatörskapet av provbanan som en viktig pusselbit i den allt starkare framtoning runt forskning och utveckling som Trollhättan mer och mer förknippas med.

– Trollhättans samlade testkapacitet är unik, när fler öppnar upp och tillgängliggör utrustning på detta vis så skapas en plattform som ger oanade möjligheter, förklarar Eriksson.

Provbanan kommer att vara en del av Kraftstadens industricampus där stor utväxling mellan de olika testinstanserna är att vänta.

*T-Engineering blir hyresgäst till Kraftstaden som i sin tur arrenderar provbanan av Trollhättans Stad. Provbanan blir en del av industricampus.

En hel del svängrum. Provbanan som tidigare varit stängd öppnas nu upp under T:s regi. Bild: Peter Wahlström.

För mer information kontakta:

Anders Torslid
VD, Kraftstaden
anders.torslid@kraftstaden.se
0520 – 47 45 53

Klas Lundgren
VD, T-Engineering                                          
klas.lundgren@t-engineering.se
0709 – 20 61 62