Recas tar över och startar upp Nevs tidigare testanläggning i Trollhättan

Kraftstadens hyresgäst Recas väcker nu nytt liv i Saabs och Nevs tidigare testlabb på Stallbackaområdet i Trollhättan, tidigare kallat tekniska. Det innebär en helt ny möjlighet för en rad olika branscher att testa och validera produkter i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen.

På Recas testlabb i Klimattunneln.

– Vi vet att behovet är stort och det känns fantastiskt bra att kunna skapa bättre förutsättningar för näringslivets utveckling, en starkare välfärd skapas av att fler producerar och konstruerar säger Recas VD och grundare Micael Lawson.

Kraftstaden välkomnar Recas med sin utvecklingsvilja och kompetens till Industricampus Stallbacka:

– Tillsammans kommer vi skapa en öppen miljö där akademin och näringslivet ytterligare kan öka samverkan. Detta kommer stärka utvecklingen av Stallbackaområdet, säger Anders Torslid, VD, Kraftstaden Fastigheter.

Konsultbolaget Recas mål är att etablera ett producerande bolag i Trollhättan. De har ett 70-tal anställda. De erbjuder en rad tjänster med fokus på konstruktion, produktion, IT och mjukvara. Utgångspunkten bygger alltid på en hållbar och effektiv verksamhetsutveckling, med människan i centrum.

– Nu har vi faciliteterna och kan med ett flexibelt arbetssätt skapa lösningar även med andra företag med specialistkompetens inom testning. Våra teknikers långa erfarenhet och branschledande verktyg ger oss en unik möjlighet att erbjuda rätt expertis. Med labbet i vårt utbud kan vi erbjuda kompetens från blankt papper till provning av färdig produkt, säger Micael Lawson, som själv inledde sin ingenjörsbana på just Saab och Stallbackaområdet för 25 år sedan.

– Många bolag saknar tidiga steg på testtrappan av utvecklingsprovning för att sedan riskera att fallera i certifieringen. Den luckan fyller vi nu. Det sparar både tid och pengar för bolagen. För oss är det här också ett sätt att vara med och stimulera näringslivsutvecklingen i Trollhättan och Sverige, men vi vet också att det även finns behov och intresse i Skandinavien och ute i Europa, påpekar Micael Lawson.

En annan del av testlabbet, Ljudlabbet.

Bredare än automotive

Ansvarig för Recas labbverksamhet med testutrustning för bland annat klimat, ljud och vibration, blir en annan rutinerad tidigare Saab-medarbetare, Mats Ericsson som har anslutit till Recas efter en lång tid som verkstadschef hos Volvo Bussar.

– Vi kan exempelvis återskapa alla former av väder och våra lokaler är designade för att testa och validera produkter från en stor variation av marknader och absolut inte bara till fordonsindustrin. Den här typen av testmiljöer och utvecklingsprocesser sträcker sig över flera olika branscher, inte enbart automotive, påpekar Mats Ericsson.

För mer information kontakta:

Anders Torslid
VD, Kraftstaden
anders.torslid@kraftstaden.se
Tel: 0520-47 45 53

Micael Lawson
VD, Recas
Tel: 0702-099 910

Recas testlaboratorium är utrustat med:

  • Mätlabb
  • Klimatvindtunnel
  • Klimatlabb
  • Ljud- och vibrationslabb
  • EMC-expertis