Efter att både invånare och experter tyckt till i olika omgångar via bland annat medborgardialog och referensgrupper så har Trollhättans Stad, Kraftstaden och övriga inblandade kommit fram till förslaget att flexibelt är bäst. Tillämpningen av den framgångsrika boxarkitekturen har varit på stark frammarsch de senaste åren då de är konkurrenskraftiga både vad gäller design och funktion i kombination med kostnadseffektivitet.

– Vi vill låta behovet styra och för att på bästa sätt följa marknadens föränderlighet vill vi inte låsa fast oss vid ett utseende eller en funktion för alltid, förklarar Kraftstadens VD Anders Torslid som främsta anledning till att man valt den flexibla boxarkitekturen.

Idag kan man ta fram boxarna i vilket utseende man vill, det finns inga begränsningar. Man kan välja att lägga till eller ta bort enheter efter hand, tanken är att marknaden och behovet får styra. De första verksamheterna som etableras i nya torgbyggnaden kommer styra mycket av utformningen och funktionerna.
– Variation på utbud och innehåll är önskemålet, allt från säsongsbetonade popup-affärer till café med matigare alternativ skulle passa fint, förklarar Torslid vidare.

Torget med tillhörande byggnader är viktig som knutpunkt för Trollhätteborna. De vanliga servicefunktionerna som offentliga toaletter och mötesplats kommer att finnas. Förhoppningen är att man genom rätt utformning av byggnad och kombination av hyresgäster kan stärka funktionen av att vara ett nav i stadskärnan, en samlingsplats att räkna med.