Sigma Information får sällskap av Sigma Tech House

För ett och ett halvt år sedan startades Sigma Information på Innovatum District med avdelningschef Malin Andersson i spetsen. Nu får hon och hennes teknikskrivare sällskap av systerbolaget Sigma Technology Tech House, som under ledning av nyinflyttade Jan Svensson varit inneboende i lokalerna i byggnad 73 sedan oktober

Delar initialt på lokalen

– Just nu delar vi på lokalerna och det fungerar fint när så många av oss är ute hos kund, förklarar Malin Andersson, när Kraftstaden hälsar på i lokalerna i hörnet på byggnad 73, för att lära känna nystartade systerbolaget Sigma Tech House och deras regionchef Jan Svensson.

– Men lokalen intill vore perfekt att breda ut sig i så snart Tech House rotat sig lite mer verksamhetsmässigt, menar Malin och får medhåll från nya kollegan Jan.

Tech House, dotterbolag till Sigma Technology, erbjuder klassiska ingenjörstjänster anpassade efter lokala förutsättningar.

”Elektronik och engineering från ax till limpa”

Jan Svensson om Sigma Technology Tech House verksamhet.

– Summerat kan man beskriva det som att vi arbetar med IT, embedded, elektronik och engineering från ax till limpa, förklarar Jan Svensson

– Det kan till exempel handla om att ett bolag har en idé på en produkt men inte har någon egen utvecklingsavdelning. Då kan vi komma in i det skedet med ett elektronikpaket som täcker hela kedjan fram till framtagningen av själva hårdvaran, förklarar han vidare.

Jan Svensson, regionchef och Malin Andersson, avdelningschef.

Mål att anställa tio personer

Målet är att Tech House ska anställa 10 personer inom ett år. En person utöver Jan Svensson är redan kontrakterad och flera är på väg in. Tanken är att bygga upp en egen lokal kundbas, med resurser anpasade för det. Utöver det kan vi komplettera med Sigmas specialister från andra orter, för att kunna bli en komplett leverantör.  

– Sigma är veriges ledande konsultföretag inom industriteknik, så vi kommer kunna ha ett synnerligen konkurrenskraftigt erbjudande till kunder i Trollhättan, förklarar Svensson.

Med ett stort företag i ryggen och med stor frihet i hur man organiserar sig lokalt så trivs både Jan och Malin i koncernen Sigma Technology som i sin tur är en del av Sigma Group. Jan svensson beskriver devisen ”Så lokalt som möjligt och så centralt som nödvändigt” som väldigt träffande över hur deras organisation är uppbyggd.

Varmt välkomna till gemenskapen på Innovatum District!