Spiltans förskola invigd med sång och sol

Barn, pedagoger, föräldrar och tjänstemän samlades för att inviga den tidigare grundskolans nyrenoverade lokaler. Här har både barnens och pedagogernas önskemål och behov fått styra utformning och utrustning för att skapa en inkluderande, praktisk och fantasifull förskola. Invigningen bjöd på både sol, sång och till alla barns stora glädje, glass!

Musik, dans och gemensam sång inledde invigningen av Spiltans förskola, belägen i Kronogården i Trollhättan. Christina Thordson, Spiltans rektor och Sofia Andersson Dharsani, vice ordförande i utbildningsnämnden hälsade välkomna och underströk vikten och genomslagskraften av förskolans verksamhet för dess elever.

– Att barn får möjlighet att gå i förskolan är oerhört viktigt för både deras och deras föräldrars skull. Det är avgörande för både integration och språkinlärning. Jag är otroligt glad idag att alla barn här får möjlighet att lära och växa i trygga, stimulerande miljöer, säger Sofia Andersson Dharsani.

”Vi jobbar jättemycket med interaktioner och framför allt med språket. Vi vill att alla aktiviteter ska stötta det ändamålet.”

Christina Thordson, rektor på Spiltans förskola

Byggnaden var fram till 2021 en grundskola för lite äldre barn men är numera hemvist till drygt 150 barn mellan ett och fem, fördelade på åtta avdelningar. Både ute- och innemiljöer har utformats med personalen och barnens egna preferenser och önskemål i åtanke. Till exempel finns det inga gungor någonstans på förskolans område.

– Att gunga är i grund och botten en ganska monoton aktivitet, både för barn och pedagoger. Det är inte heller speciellt socialt. Vi jobbar jättemycket med interaktioner och framför allt med språket. Vi vill att alla aktiviteter ska stötta det ändamålet, säger Spiltans rektor Christina Thordson.

Christina Thordson, rektor på Spiltan, hälsar välkomna.
Självklart hade invigningen ceremoniell bandklippning.
arrow_back arrow_forward

Projekt med nytänk

Den gamla skollokalen har tagit steget i in 2020-talet. Man har jobbat med aspekter som enkelt flyttbara möbler för ökad flexibilitet. Bullerreducering genom en så enkel lösning som att flytta disken ut ur matsalen. Man har också anpassningar för barn med särskilda behov. Till exempel finns ett mindre rum där barn med autism kan stänga ute den högljudda matsalsmiljön men ändå se sina kompisar genom stora fönster.

Under dagarna sover barnen middag under det stora trätaket på gården och alla har sin egen, av förskolan tillhandahållen vagn. Under den resterande tiden förvaras vagnarna i stora, lättillgängliga varmförråd som nås både in- och utifrån.

För Andreas Danielsson, projektledare på Kraftstaden, innebär återbruksvinsterna i projektet en särskild stolthet.

– Vi har kunnat återanvända stora delar av befintlig stomme och tekniska lösningar och lyckats få en preliminär certifiering för Miljöbyggnad silver. Det känns toppen!

Alla barn fick glass att njuta av i solskenet.
Barnen har själva fått vara med att skapa sin utemiljö.
Sång och musik för hela förskolan.