Ola Serneke och Anders Torslid på platsen där byggnaden kommer stå

Nu startar byggnationen av det nya kontorshuset på Innovatum

Regnmolnen låg täta över Innovatum-området när det var dags för det symboliska första spadtaget för projekt 103, som är arbetsnamnet för byggnaden.

Totalentreprenören som på uppdrag av Kraftstaden kommer bygga detta kontorshus är Serneke. Till det första spadtaget bjöds Sernekes VD Ola Serneke upp till Trollhättan att medverka och tillsammans med Kraftstadens VD Anders Torslid tog man gemensamt första spadtaget.

Historisk låda grävdes fram

En rostig låda från Smedjan på Innovatum grävdes upp och däri fann man föremål som är cirka 100 år gamla. En krumcirkel som förr i tiden användes som verktyg att mäta diameter med, några gamla fotografier som visade hur dåtidens arbetsplats såg ut samt en guldtacka – en symbol för dåtidens betalmedel vid den stora ryssordern som landade i Trollhättan på 1900-talet.

Anders och Ola var inte sena med att komplettera denna tidskapsel med ett bankkort som symbol för dagens betalmedel och en mobiltelefon som symbol för dagens verktyg. Denna tidskapsel kommer att placeras i byggnaden när den står färdig år 2020.

Mer information om projektet kan ni läsa här.