Situationsplan_parkering

Fler cykelställ och sannolikt cykelgarage. 

På flertalet platser på Innovatum så finns cykelställ att lämna din cykel vid medan du utför din arbetsdag. Till hösten 2018 kommer ytterligare två stycken moderna cykelställ att installeras på Innovatum. Den ena vid Genombrottets utfart mot Åkerssjövägen och den andra vid byggnad 20. På skissen ovan ser ni de cykelställ som finns utplacerade idag samt vart de två nya är planerade att ligga. Vår förhoppning är att vi så småningom också ska kunna få igång en cykelpool.

Det ÄR bevisat, ta cykeln till jobbet och lev längre

Flertalet studier har gjorts som samtliga bekräftar fördelar med att ta cykeln till jobbet. Några av dem finns samlade i en lista här. Bland länkarna på sidan finns bl a en gigantisk studie som gjordes bland ca 250 000 britter förra året.

Enligt den så har cyklister en 52 procent lägre risk att dö av hjärtsjukdom och 40 procent lägre risk att dö av cancer. De hade också 46 procent lägre risk att utveckla hjärtsjukdomar och en 45 procent lägre risk att utveckla någon form av cancer.

Läs mer detaljer om just den undersökningen här.

Jonaspåcykel

Vi tar rygg på Trollhättans Stad

Ovanstående insatser rimmar bra med att vi försöker följa Trollhättans Stads översiktsplan gällande byggnation och stadsutveckling i vilka det finns önskemål om hur Trollhättan på bästa sätt utvecklas i framtiden. Bland de 10 viktigaste punkterna i denna plan finns en vision om fördelningen mellan bilanvändning och övriga färdmedel. Så här lyder den:

Powerpoint Trollhättans Stad mall 2 färg

Ökande andelar gång-, cykel- och kollektivtrafik (nr 7)
För att Trollhättan ska kunna växa med 14 500 invånare på ett attraktivt och hållbart sätt, krävs det att vi gör det utan att varje ny person har med sig en bil. Den förväntade trafikökningen ska till största del hanteras genom att vi går mer, cyklar mer och åker mer kollektivt. Detta kräver att vi bygger så att det är enkelt att välja bort bilen.