I syfte att avlasta elsystemet kan elen komma att stängas av i hela eller delar av Sverige. Om detta sker så är det en del konsekvenser som kan uppstå. I samband med detta vill vi uppmärksamma er som är verksamhetsansvariga på vem som ansvarar för vad, gällande er lokal och fastighet.

Hur kan du och din verksamhet bidra?

I Trollhättans Stad, liksom alla andra kommuner i landet, sker nu ett arbete med att i första hand förhindra elbrist genom åtgärder som minskar elanvändningen, och i andra hand att planera och förbereda verksamheterna på ett elavbrott som kan pågå i upp till 48 timmar. I enlighet med den nationella uppmaningen att alla bör bidra till att spara el, varje Kilowattimme räknas.

Konsekvenserna av en manuell frånkoppling av el kan bli mycket stora. Värme, belysning, Internet, mobiltelefoni och mycket annat slutar att fungera.

Ditt ansvar som kontorschef/platschef/verksamhetsansvarig

Som kontorschef/platschef ligger ansvaret på dig att uppmärksamma för din personal betydelsen av att gemensamt minska elanvändning i er verksamhet, men också att planera och förbereda din verksamhet på ett längre strömavbrott. 

Vid avstängning (och/eller vid förvarning om frånkoppling)

Risken för frånkoppling av elen minskar till en femtedel om vi kan reducera elanvändningen med två procent.

Svenska Kraftnät

Ni som hyresgäst ansvarar för

 • Att skalskyddet till er lokal är komplett, dvs att dörrar och fönster är stängda och att det inte går att ta sig in i lokalen om ni väljer att lämna den under avstängningen.
 • Gå igenom era lokaler, att allt ser ut som det ska.  
 • Ni ansvarar för att lokalen låses om ni lämnar lokalen pga elavstängning.
 • Ni har koll på detaljerna angående ert SBA-arbete då ansvaret för systematiskt brandskyddsarbete ligger på er, hyresgästen. Bland annat innebär det att ni själva ansvarar för utrymning av fastigheten om det skulle behövas. Då brandlarmet kan vara ur funktion under elavstängningen (när batteriet laddat ur) så är ansvaret att säkerställa er personals säkerhet, ert.

Har ni frågor gällande ytterligare gränsdragning oss emellan kontakta gärna er respektive fastighetsförvaltare.

Kraftstaden finns på plats

 • Under frånkopplingen upprättar vi en informationsbas i vår servicebyggnad 99, på Innovatum District. (Åkerssjövägen 22)

Kraftstaden ansvarar för

 • De fastigheter som har rökluckor, som eventuellt öppnar sig vid avstängning av elen, kommer säkras. Så snart elen fungerar igen tar vi bort tillfällig låsning.
 • Se över att ingen har fastnat i hiss.
 • Fastigheter och lokaler som inte har rökluckor eller hiss ronderas utvändigt.

Tänk på att

 • Inte åka hiss!
 • Fyll på powerbanks, ladda batterier mm.
 • Fyll på vattendunk med dagsbehov av vatten.

Läs mer på MSB:s hemsida om hur du kan förbereda dig. Se även axplock nedan.

Övrigt att känna till

 • Mobiler upphör att fungera efter en timme, i tätbebyggt område.
 • Brandlarm kommer inte att fungera när reservbatteriet laddat ur.
 • Passersystem kommer inte att fungera när batteriet laddat ur.
 • Inbrottslarm kommer inte att fungera. Bevakningsfirman ska kvittera larmen manuellt.
 • Vattnet kan komma att sluta fungera på vissa fastigheter, om inte annat gå ner i tryck.  
 • Ni har ansvaret för er brandsäkerhet. Kontakta din förvaltare om du har frågor ang detta.
 • Det går inte att komma fram till 112 om mobilnätet ligger nere.
 • För frågor gällande gränsdragningslistan för övrigt, kontakta din förvaltare.

MSB beskriver en vardag utan el:

”Vårt samhälle är sårbart, inte minst för att vi behöver el till väldigt mycket. Elen kan exempelvis slås ut av it-attacker, översvämningar, skogsbränder och militära konflikter. Efter bara en kort tid kan vardagen bli besvärlig.”

 • Värmen försvinner.
 • Det blir svårt att laga och förvara mat.
 • Mat och andra varor kan ta slut i affärerna. 
 • Det kommer inget vatten i kranen eller toaletten.
 • Det går inte att tanka bilen.
 • Betalkort och bankomater fungerar inte.
 • Mobilnät och internet fungerar inte.
 • Kollektivtrafik och andra transporter står stilla.
 • Det blir svårt att få tag i läkemedel och medicinsk utrustning.

Se mer på msb.se >>

Insatser för att minska elanvändning

På Energimyndighetens hemsida finns en rad tips och åtgärder för att ni tillsammans enkelt kan minska elanvändningen. Här nedan ett axplock av åtgärder. 

 • Se till att kontorsutrustning (kopiatorer, skrivare, scanner) går ner i energisparläge när de inte används. 
 • Se till att datorn går ner i viloläge när den inte används.
 • Stäng av externa skärmar när de inte används.
 • Stäng av datorn när du går hem.
 • Se till att kaffemaskinen går ner i energisparläge när den inte används.
 • Använd energisparprogrammet på diskmaskinen.
 • Se till att kyl och frys inte håller onödigt låg temperatur.
 • Var uppmärksam på droppande vattenkranar. Detta är ofta lätt att åtgärda vilket sparar både vatten och energi.
 • Skapa incitament för att ta trapporna istället för att använda hissen, i synnerhet när elnätet är hårt belastat.  
 • Kör inte igång diskmaskinen förrän den är full.  
 • Skölj inte disken innan den ska in i diskmaskinen, det räcker att skrapa bort matresterna. 
 • Sista medarbetaren som går hem för dagen tar ett varv för att se över eventuell påslagen belysning, skärmar eller apparater som kan stängas av. 
 • Utbilda, informera och inför rutiner för att gemensamt minska energianvändningen.
 • Installera behovsstyrd belysning. Till exempel tidsstyrning, närvarostyrning och dagsljusstyrning. Prata med din förvaltare om hur vi gör i just din lokal.
 • Informera om förändringarna och synliggör er energianvändning.

På sikt

 • Ställ krav på energimärkning och låg energiförbrukning vid nya inköp. Räkna på hela produktens livslängd för att få en bättre bedömning.
 • Prioritera och planera för långsiktiga energieffektiviserande åtgärder.

Fler elsmarta tips hittar du här >>