Tilldelning Upphärad skola

Tilldelad upphandling för skolan i Upphärad Upphandlingen kring byggnationen av den nya F-5-skolan i Upphärad är klar och Tommy Byggare blev tilldelad uppdraget. Behov av en ny skola Den nuvarande skolan i Upphärad är i behov av renovering och inför höstterminen 2020 beslutade Utbildningsförvaltningen i Trollhättans Stad att tillfälligt flytta delar av skol- och fritidsverksamheten […]

arrow Created with Sketch. Tillbaka

Tilldelad upphandling för skolan i Upphärad

Upphandlingen kring byggnationen av den nya F-5-skolan i Upphärad är klar och Tommy Byggare blev tilldelad uppdraget.

Behov av en ny skola

Den nuvarande skolan i Upphärad är i behov av renovering och inför höstterminen 2020 beslutade Utbildningsförvaltningen i Trollhättans Stad att tillfälligt flytta delar av skol- och fritidsverksamheten i Upphärad till Sjuntorpsskolan. Utbildningsnämnden tog senare beslutet att bygga en ny skola, eftersom man bedömde att det var ett bättre och mer kostnadseffektivt alternativ än att renovera nuvarande lokaler.

Röd enplansskola

Den nya skolan byggs i ett plan på en yta av 1 400 kvadratmeter och ger plats för 150 elever från förskoleklass till årskurs 5. Skolans fasad kläs med röda träpaneler och taket får solceller och sedumväxter.

Med kommande skola för 150 elever, och den sedan några år tillbaka nya förskolan Lindåsen, ges Upphärad goda förutsättningar att växa.

Anders Torslid – VD Kraftstaden Fastigheter

Tilldelad byggentreprenör

Tommy Byggare, med basen i Alingsås och lokalkontor runt om i Västsverige, tilldelas uppdraget att bygga Upphärad skola. Byggentreprenören erbjuder en heltäckande service inom byggsektorn med huvudinriktning på kommersiella för handel, industri och kontor.

Vi påbörjar rivning av nuvarande skola när eleverna går på sommarlov 2022 och i augusti planerar vi att starta byggnationen. Skolan ska stå klar i juni 2023, så eleverna kan se fram emot en ny, fin skola vid höstterminsstarten.

Andreas Danielsson – Projektledare Kraftstaden Fastigheter

Byggstart

Byggnationen startar augusti 2022 och skolan beräknas stå klar i juni 2023.