arrow Created with Sketch. Tillbaka

Torgbyggnaden – en plats att stämma träff vid

Den nya torgbyggnaden på Drottningtorget i Trollhättan står snart färdig och verksamheterna börjar göra sig redo för att flytta in. Kraftstaden har träffat tre av aktörerna för att prata framtid och samverkan, Visit Trollhättan Vänersborg, City Trollhättan och Film i Väst.

Samverkan på schemat

Alla tre verksamheter ser fram emot att få utveckla sitt samarbete och ser många möjligheter och fördelar med att ha sin bas på samma plats. Tanken med torgbyggnaden är att det ska vara en mötesplats för alla. En plats för information, puls och rörelse.

Alla tre aktörer har tillsammans många kontaktytor med stora nätverk som kan ge skjuts åt varandras verksamheter. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa synergier av informationsflödet.

Maria Engström-Weber – Turistchef på Visit Trollhättan Vänersborg

LED-skärm ger många möjligheter

På torgbyggnadens fasad finns en LED-skärm som öppnar upp för nya och spännande möjligheter att informera och marknadsföra Trollhättan men även för att bygga vidare på stadens redan starka grund, för såväl Trollhättebon som besökaren eller den potentiella näringsidkaren.

– Vi vill klargöra och förtydliga Trollhättans attraktionskraft och stolthet. Här öppnar för möjligheter att visa händelser som är signifikativa för Trollhättan och som bygger vidare på stadens starka arv, fortsätter Maria.

Med LED-skärmen i blickfånget har verksamheterna möjlighet att visa sitt arbete, sina gemensamma visioner och hur deras verksamheter vävs in i varandra. Här kan exempelvis Film i Väst visa intervjuer med aktuella skådespelare och andra intressanta regissörer och producenter i Studio Fares. Det ges även möjlighet att visa trailer över Trollhätteinspirerade filmer, långfilmer vid utomhusvisningar samt visa upp inspelningsplatser som människor åker långväga för att se och ta del av.

Det är en hel del människor som undrar hur det egentligen ser ut i filmstudion eller som funderar på hur efterarbetet går till vid en filmproduktion och det kan ges möjlighet att visa nu med korta inslag på LED-skärmen

Nina Sekund – Administrativ chef på Film i Väst.

Visit Trollhättan Vänersborg kan sida vid sida med resterande aktörer visa händelser som är signifikativa för Trollhättan som exempelvis hur ett fallpåsläpp går till. Men skärmen kan även verka som en informationsyta med tips på platser att besöka. City Trollhättan arbetar för ett levande centrum och kommer att vara en ledande kraft i att skapa upplevelser för boende och besökare.


Torget en naturlig samlingsplats

– Vi vill skapa ett flöde till torget som i sin tur gynnar centrum och Trollhättan i stort, säger Marcus Pallvid, Verksamhetsledare och Centrumutvecklare för City Trollhättan. Vi ser fram emot att flytta in i torgbyggnaden för att förverkliga våra tankar och idéer, fortsätter Marcus.

Verksamheternas samverkan fokuserar på att tillsammans arbeta för att göra torget till en naturlig samlingsplats. Här kommer du kunna inspireras, fyllas med stolthet och eventuellt upptäcka nya saker om Trollhättan som du inte redan visste. Torget ska vara en naturlig centralt placerad samlingsplats.

Handlingskraft och kreativitet

Aktörernas samarbete har bara börjat men idéerna många. När de snart är på plats i torgbyggnaden kommer saker och ting förtydligas och samarbetet kommer hitta sin rätta form. Här kommer kreativa och handlingskraftiga personer att vistas under samma tak, vilket kommer gynna både Trollhättebon och besökaren. Här kan man tydligt se och förstå nyttan och styrkan av ett tätt samarbete. Tre aktörer med olika uppdrag men med samma målbild – visa upp Trollhättans potential och styrka.