Gemenskap som kraft

Bli en del av ett sammanhang

Vi tänker framåt, gemenskap och innovation.
De flesta av oss är väl medvetna om värdet av gemenskap.
Känslan att skapa sig ett värde och en meningsfullhet. Det är viktigt för vårt välbefinnande
och för att kunna växa som människa och som resultat av det, få sin verksamhet att växa.

Här kan du bli en del av just en sådan helhet.


Genom dialog med våra hyresgäster kan vi med anpassade lokaler skapa bättre förutsättningar för företag som är redo att satsa på framtiden.

Oavsett ditt behov av lokal, nyetablering, få din affärsidé att växa, så finns det resurser för att hjälpa din verksamhet framåt.

Kraftstaden arbetar alltid för att snabbt hitta ändamålsenliga lokaler till nuvarande och blivande hyresgäster.

kontaktyta & mötesplats

Workspace på Innovatum District

På Kraftstaden Workspace vill du vara för energin och det viktiga utbytet av erfarenhet och kontakter. Här får du saker att verkligen hända.

Oavsett om du snickrar på en affärsidé, är egenföretagare, en del av ett större bolag eller om du bara är nyfiken hittar du garanterat din plats hos Workspace.

vad passar din verksamhet

Våra områden

Behoven hos företag kan se olika ut beroende på vilken typ av verksamhet man bedriver. En sak som alla dock har gemensamt är en önskan om gemenskap, en plats i ett sammanhang.

Vi kan erbjuda ditt företag lokaler utifrån era behov och samtidigt erbjuda en gemenskap.

innovation värdesätts

Nytänkande affärsidé?

Har du en nytänkande affärsidé med förutsättningar att nå internationella marknader?

Utveckla ditt företag i Innovatums Science Park.
Här träffar du strategiska matchmakers, som med sina breda nätverk, kompetens och engagemang stöttar sina kunder till större visioner, nya partnerskap och finansiering.