Trollhättans Stad och Kraftstaden Fastigheter köper fastigheter och mark av NEVS

Trollhättans Stad och Kraftstaden Fastigheter köper fastigheter och mark av NEVS Dotterbolaget till kommunägda Kraftstaden Fastigheter, Propellern Fastighetsutveckling AB, har ingått avsiktsförklaring med NEVS om att förvärva del av fastigheten Propellern 8, även kallad Tekniska. Samtidigt signerar Trollhättans Stad en egen avsiktsförklaring med NEVS om att köpa intilliggande etableringsbar mark. Genom dessa köp säkrar Trollhättans […]

Trollhättans Stad och Kraftstaden Fastigheter köper fastigheter och mark av NEVS

Dotterbolaget till kommunägda Kraftstaden Fastigheter, Propellern Fastighetsutveckling AB, har ingått avsiktsförklaring med NEVS om att förvärva del av fastigheten Propellern 8, även kallad Tekniska. Samtidigt signerar Trollhättans Stad en egen avsiktsförklaring med NEVS om att köpa intilliggande etableringsbar mark.
Genom dessa köp säkrar Trollhättans Stad och Kraftstaden Fastigheter den fortsatta utvecklingen av Stallbackaområdet och därmed också möjligheterna att erbjuda plats för företagen som vill etablera sig i Trollhättan.  

Anledningen till att Kraftstaden via dotterbolag vill förvärva Tekniska (som består av en sammanlagd yta om ca 250 000 kvm, varav 65 000 kvm lokaler) beror enligt VD Anders Torslid på att bolaget vill möta det höga etableringstryck på lokaler som råder i Trollhättan.

– Vi har sökt möjliga utvecklingsområden sedan en tid tillbaka och Stallbacka med sitt gynnsamma strategiska läge är ett område med enorm utvecklingspotential som vi ser det, förklarar Anders Torslid.

– Förfrågningar från företag som vill in i Trollhättan finns redan och våra många positiva erfarenheter från vårt utvecklingsarbete med Innovatum District gör att vi går in med stort självförtroende i detta projektet, fortsätter han.

Markköpet och det samlade greppet från Trollhättans Stad förklarar Kommunstyrelsens ordförande Peter Eriksson som genomtänkt och välplanerat även om torsdagens varselbesked från NEVS skyndat på processen något.

– Möjligheten att köpa denna logistiskt välplacerade mark om ca 500 000 kvm passar väl in i vår långsiktiga strategi, att kunna säkra erbjudandet om mark över lång tid framåt. För att snabbfotat kunna möta de många etableringsförfrågningar på mark som Trollhättan löpande får, förklarar Peter Eriksson.

Ordförande i Trollhättan Stadshus AB, Paul Åkerlund instämmer i att det är viktigt att ta tillvara på detta tillfälle.

– Genom att bli delaktiga i områdets fortsatta utveckling kan vi med vår samlade erfarenhet från liknande utvecklingsprojekt bidra till en stark tillväxt, förklarar han.

NEVS VD Nina Selander ser positivt på affären och är övertygad om att Trollhättan Stads och Kraftstaden kommer att fortsätta utveckla Stallbackaområdet väl.

– För personalen, som vi tvingats varsla, hoppas vi också att det kan uppstå möjligheter till andra uppdrag och anställningar i och med detta, eftersom det finns mycket unik kompetens som vi vet är efterfrågad av många företag i närområdet. Samtidigt stärker den här försäljningen vår finansiella situation, förklarar Nina Selander.

Ambitionen är att tillträde ska ske under våren.