Utredningen gjordes i höstas av ÅF Infrastruktur för att se hur parkeringssituationen på Innovatumområdet förhåller sig till Trollhättans Stads beslutade parkeringsprogram.

Enligt analysen håller vi oss i dagsläget väl inom p-normen och när den nya kontorsbyggnaden står klar till hösten kommer området, trots ett förändrat läge, att fortsatt hålla sig inom p-normen.

Rekommendationen är att reglera parkering med ett system.