• Fler Tomtab-bilar framför 99:an framöver.
  • Exteriörbild 99:an. Färdigställande pågår.
  • Exteriörbild från nya delen av 99:an.
  • 99:an. Den delen som fanns även tidigare.

99:an – hemvist åt de driftiga

I 99:an huserar våra egna killar, nämligen driftavdelningen. Snart får de även sällskap av vår byggavdelning som lämnar lokalerna på Grävlingen, Tingvalla för att ansluta till övriga gänget här på Innovatum. Läs mer om själva byggprojektet under vår projektinformation

Historisk fakta

Byggnaden är uppförd på 40-talet som en tillbyggnad till byggnad 75 som var en snickeriverkstad. Byggnad 75 revs 2005. Byggnad 99 renoverades 2003 för Ultronics / Eaton som utvecklade styrsystem för entreprenad- och skogsmaskiner. 2005-2008 hyrdes lokalerna ut till UPC (Uddevalla Polymer Centrum).

Från 2008 används lokalerna av Kraftstaden Fastigheter, som kontor och verkstad för driftavdelning.

Snabbfakta om lokalen

  • 612 kvm lokalyta, i två plan
  • Kontor och verkstad
  • Byggnaden är försedd med automatiskt brandlarm
  • Kollektivtrafik nära intill, busshållplats på Nohabgatan, bilparkering väster och söder om byggnaden.
Lär mer om vår stora om- och tillbyggnad av 99:an!

Byggservice lokaliserar sig intill oss andra
Äntligen enas vi geografiskt! Väldigt spännande tycker vi själva som tror vi blir ännu bättre på detta viset.

Är det något fastighetsspecifikt du undrar om Innovatum?

Kontakta ansvarig förvaltare Magnus Elfving.