• Entré byggnad 31.
  • Mindre samlingsyta.
  • Exteriör byggnad 31.
  • Lunchrum byggnad 31.

Byggnad 31

Kraftstaden Fastigheter köpte fastigheten 1982 av Skanska. År 2001-2003 totalrenoverades byggnaden av Kraftstaden Fastigheter. Idag hyr bl.a. PWC Öhrlings, T-engineering, Manroland, Else AB, Standby, Effekt marknadsföring, Niotechnology, Integra, Axfood, Almi och WSP kontor/lager i byggnaden.

Historik om byggnaden

Byggnad 31 och 33, uppförda i början av 1910-talet som verkstad, laboratorium och kontor. Intill byggnad 31 fanns byggnad 2, en kontorsbarack och byggnad 32, ett förråd. Båda revs i början av 2010-talet. 1982 köpte Kraftstaden Fastigheter byggnaderna 2, 31, 32 och 33 vilka resulterade i första delen av fastigheten Nohab 2.

2002-2003 totalrenoverades byggnaderna 31 och 33. Då bildades ca 7 000 kvm kontors och utbildningslokaler. En mindre del blev verkstads- och förrådslokaler. Byggnad 33 fick saneras från bl.a. cyanid- och kreosotföreningar till en kostnad av ca 1 miljon kronor.  Ett arbete som tog två år. Byggnad 33 används idag som förråd.

2013 gjordes en ombyggnad av en del av bottenvåningen för T-Engineering. Entreprenaden färdigställdes i oktober 2013.

Snabbfakta om lokalerna

  • 7265 kvm lokalyta, i tre plan.
  • Kontor, kontorslandskap och lager
  • Hiss finns i trapphus
  • Det är nära till kollektivtrafik, busshållplats på Nohabgatan i anslutning till byggnaden, bilparkering öster och söder om byggnaden samt delvis längs med Nohabgatan.

Det finns lokaler lediga i byggnad 31!

Kontakta Jonas Stjernqvist eller ansvarig förvaltare Joakim Forsberg eller läs mer under lediga lokaler.

Intresseanmälan