Dovhjorten 4 är en industri/verkstadsfastighet med en byggnad uppförd i två plan om 2 540 kvm bruksarea. Området är till största delen uppbyggt under 60-och 70-talet och har en egen företagar­förening.

Lokalen har tidigare använts som utbildningslokaler för Fordons­programmet. Utöver verkstadsdelen finns därför 2 st. lärosalar och 3 st. omklädningsrum. Salarna kan självklart delas upp för att skapa enskilda kontor eller användas som öppna kontorslandskap. Verkstadsdelen är om ca 576 kvm och har tillgång till tvätthall som delas med intilliggande hyresgäst BRC. BRC konverterar bilar till gasdrift.

I närområdet finns restauranger, sportanläggning, fackhandel, återvinningscentral, bilbesiktning och bensinstation. Det finns gott om parkeringsplatser inom inhägnat område på fastigheten.

Området ligger strategiskt bra ur kommunikationssynpunkt med närhet till E45. Busshållplats (Håjums begravningsplats) finns i närheten, längs Gärdhemsvägen. I nordvästra delen av området planeras just nu för byggande av en ny matbutik – Coop.

  • Exteriör.
  • Exteriör.

Snabbfakta

  • Verkstadslokal om ca 890 kvm
  • Gott om omklädnings- och duschutrymmen
  • Busshållplats finns i närheten längs Gärdhemsvägen
  • Bra parkerings-möjligheter

Har du frågor om fastigheten Dovhjorten?

Kontakta ansvarig förvaltare Daniel Nordström.