Frälsegårdsskolan ligger i bostadsområdet Kronogården. På skolan utbildas elever från förskoleklass till och med år 5. Fritidshemmet Spiltan finns också på skolområdet, liksom förskolan Fölet som också håller till i fastigheten. Nära skolan finns blandad bebyggelse och tillgång till grönområden, skog och lekplatser. Skolan är liten med ca 140 elever och en personalgrupp bestående av 15 pedagoger, en bibliotekarie samt ett servicelag bestående av fyra personaler.

  • Frälsegårdsskolan.
  • Frälsegårdsskolan.
  • Gårdsplan Frälsegårdsskolan.
  • Lekyta.
  • Gymnastiksalen.

Snabbfakta:

  • Lokalyta 3196 kvm i ett plan med källare.
  • God tillgång till grönområden.
  • Goda kommunikationer till och från centrum
  • Fastigheten är belägen i Kronogården och har nära till både skog och utomhusaktiviteter såsom fotbollsplan.

Ny ventilation på Frälsegårdsskolan

Skolan byggdes på 1970- talet och har en ventilationsanläggning som inte når upp till dagens krav. Byggnaden skall även åtgärdas vad gäller energiåtgång. Under 2014 förses därför byggnaden med en ventilationsanläggning med återvinning på frånluften. Vindsbjälklaget tilläggsisoleras med lösull och även värmerör under byggnaden isoleras.

Är det något fastighetsspecifikt du undrar om Frälsegårdsskolan?

Kontakta ansvarig förvaltare Daniel Nordström.