Lokverkstad

Byggnadshistoria

1920 fick företaget Nohab en beställning på 1000 lok, de så kallade ”ryssloken”, och det behövdes  självklart en fabrik för att klara av att tillverka dessa. Man byggde då skepp 1–10 i byggnad 80 för att kunna hantera denna stora beställning. Tack vare Gunnar Andersson hamnade beställningen i Trollhättan, men nu var det längesen byggnaden användes till det den en gång skapades för.

2001 köpte Kraftstaden byggnad 80 tillsammans med flertalet andra lokaler på Innovatum. Planerna för att bygga om hade funnits i några år innan man till slut 2014 tog första spadtaget för det som idag är Genombrottet.

VD på Nydqvist och Holm år 1920-1924

Gunnar W Andersson

För att hedra mannen som tog beställningen till Trollhättan döptes gatan som idag går igenom Genombrottet till Gunnar W Anderssons Passage. Och med infart från både Åkerssjövägen och Nohabgatan är det enkelt att hitta dit.

Snabbfakta om lokalerna

  • Ca 8 000 kvm kontors- och lokalyta
  • Hiss finns
  • Parkering på Nohabgatan och Åkerssjövägen
  • Närhet till busstation på Nohabgatan, hållplats Innovatum

Gammalt möter nytt

Genombrottet ligger i hjärtat av Innovatum där historiska uttryck möter nutidens design. För att göra plats för den nya gatan rev man den mellersta av tre långsmala industribyggnader, de övriga två är idag lokalyta där flera företag håller till. De gamla fasaderna ersattes med glasfasader och med takfönster blir det rikt ljusinsläpp i lokalerna. De synliga stålbalkarna bevarar en del av den historia som finns i byggnaden och med ”broarna”, där bl.a. Orio har kontor, håller man byggnaden sammankopplad med övriga lokaler.

Något försenat kunde första hyresgästerna flytta in under 2016. Och några av de som har kontor i Genombrottet utöver Orio är Peab, KSG och ÅF.

Hedersomnämnande 2018

I 2018 års Arkitekturpris i Trollhättan var Genombrottet en av tre finalister, det slutade med ett hedersomnämnande med motiveringen:

”Ett lyckat försök med omvandling av en gammal industrimiljö till dagens behov. Avvägd hänsyn till den ursprungliga genom att minimalisera ingreppen i befintliga byggnader”.

  • Infart från Åkerssjövägen.
  • Gunnar W Anderssons passage.
  • Bevarade detaljer från den gamla fabriken.
  • Genombrottet i riktning mot Åkerssjövägen.
  • Infart från Nohabgatan.

Är det något fastighetsspecifikt du undrar om Innovatum?

Kontakta ansvarig förvaltare Magnus Elfving.