Här finns flera mottagningar och specialistmottagningar samlade på ett och samma ställe, uppdelat i tre byggnader. Dess strategiska läge intill stadskärnan och högskolan gör att besöken blir många på denna anrika plats. 

 • Maria Alberts vårdcentral.
 • Maria Alberts vårdcentral.
 • Maria Alberts vårdcentral.

Bakgrund

E L Albert med fru Käthe

Eduard Leopold Albert med sin andra fru Käthe. Samma Albert har gett upphov till namnet av smakfulla Alberts Hotell & Konferens som också bidragit med bilden.

Maria Alberts fungerade först som sjukstuga vars upprinnelse var den frikostiga donation som E L Albert gjorde till minnet av sin avlidna fru Maria (född Petrowna) som dog i barnsäng. Den första summan var på 20 000 kr år 1892. En summa som han senare sköt till ytterligare medel till. 43 000 från C O Holms donationsfond och lika mycket till från kommunen gjorde att den så välbehövliga sjukstugan var ett faktum år 1912. 1917 inleddes diskussionen om att ombilda sjukstugan till ett lasarett.

Maria Alberts sjukhus blev således Trollhättans första riktiga sjukhus. Den äldsta delen är gjord efter ritningar av Paul Böttger i Berlin. Sjukstugan rymde 24 vårdplatser, mottagningsrum för läkare, operationssal, kök samt bostäder för sköterska och personal. Stilen är nationalromantisk med drag från medeltid och renässans. Arkitekt A. E. Kumlien ritade tillbyggnaden som färdigställdes 1932. Samma år byggdes vaktmästarebostaden som även innehöll ett väntrum för anhöriga till patienter.

Snabbfakta

 • Yta byggnader: 3323
 • Yta mark: 17533
 • Byggår 1910
 • Avsedd för Vård och omsorg
 • Avgiftsbelagda P-platser

Hyresgäster

 • Ungdomsmottagning
 • Folktandvården
 • Tolkverksamhet
 • BUP
 • Praktikertjänst
 • Vuxenhabilitering
 • Omsorgsförvaltningen
 • Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård

Mottagningar på Praktikertjänst:

 • Distriktsläkare
 • Distriktssköterskor
 • Mottagningssköterskor
 • Kurator
 • Barnhälsovårdspsykolog
 • Dietist
 • Laboratorium
 • Barnavårdscentral
 • Diabetesmottagning
 • Hjärta- och kärlmottagning
 • Astma- allergi och KOL-mottagning
 • Vaccinationsmottagning
 • Specialistmottagningar
 • Diabetes
 • Gynekologi
 • Hjärtmedicin
 • Hudsjukdomar
 • Invärtesmedicin
 • Lungsjukdomar
 • Ortopedi
 • Massage
 • Sjukgymnast

 

Övriga

 • Fotvårdsterapeut
 • Sjukgymnast
 • Massör

Är det något fastighetsspecifikt du undrar om Maria Alberts?

Kontakta ansvarig förvaltare Pär Dahl.


Pär Dahl

Förvaltare - Högskolan samt näringslivsfast exkl. Innovatum

Läs mer arrow Created with Sketch.