Byggnaden är uppförd 1906 och användes då för lokmontering, idag hittar du Saab bilmuseum i lokalerna. Senaste renoveringen är gjord 2007 och då formades lokalerna till hur de ser ut idag med designade, ljusa lokaler med mycket glasinslag och vitmålade industridetaljer.

 

Snabbfakta:

  • 2870 kvm lokalyta i två plan
  • I byggnaden finns Saab bilmuseum, kontor, konferens och verkstad
  • Det är nära till kollektivtrafik, busshållplats på Nohabgatan, bilparkering norr om byggnaden samt längs med Åkerssjövägen.
  • SAAB-muséet.
  • Interiört från SAAB-muséet.
  • Interiört från SAAB-muséet.
  • Interiört från SAAB-muséet.
  • Interiörer Saab Museum.
  • Interiört från SAAB-muséet.
  • Interiörer Saab Museum.

Är det något fastighetsspecifikt du undrar om Innovatum?

Kontakta ansvarig förvaltare Magnus Elfving.