Skoftebyskolan har elever i förskoleklass, i grundskolans årskurser 1-6 samt i grundsärskolans årskurser 1-7. Skolan är belägen i södra delen av Trollhättan, cirka 250 elever finns på skolan. Skolan består av grundskola och grundsärskola.

  • Skoftebyskolan.
  • Exteriörbild skolgården.
  • Skoftebyskolan.
  • Skoftebyskolan.
  • Exteriörbild baksidan.
  • Skoftebyskolan.

Här finns också förskoleklass och fritidshem. Skoftebyskolan har under flera år jobbat extra med miljö och har därför blivit innehavare av Grön Flagg. Under 2014 startar ett stort om- och tillbyggnadsprojekt på Skoftebyskolan. Läs mer om det på vår byggprojektsida.

Snabbfakta:

• Lokalyta 4357 kvm fördelat på fyra byggnader.
• Stor grusplan.
• Nära till Innovatum och Madliden parken.
• Till och ombyggnation med planerad byggstart v 1 2014.
• Bra kommunikationer till centrum.

En stor om-och tillbyggnad är planerad på Skoftebyskolan.
Projektet är ännu i sin linda, men snart pågår febril aktivitet vid bygget.

Är det något fastighetsspecifikt du undrar om Skoftebyskolan?

Kontakta ansvarig förvaltare Daniel Nordström.