Torsbohallen är en gymnastiksal/idrottshall. Fastigheten består av ett plan, om en totalyta på 1 540 kvm lokalyta. Fastigheten är uppbyggd 2002.

Fastigheten ligger i stadsdelen Strömslund i Trollhättan. Gymnastiksalen/idrottshallen nyttjas av grundskolan på dagtid, medan föreningslivet nyttjar hallen på kvällar och helger. Parkeringsplatser finns inom fastigheten. Busshållplats finns i närheten. Parkeringsmöjligheterna är bra precis intill byggnaden. Vill du hyra en idrottshall/gymnastikhall? Följ denna länk i så fall.

  • Torsbovallen.
  • Torsbovallen.
  • Väg mot Torsbovallen.

Är det något fastighetsspecifikt du undrar om Torsbohallen?

Kontakta ansvarig förvaltare Kristian Carlsson.