• Delar av utemiljön.
  • Kreativt på insidan.
  • Många möjligheter till kreativitet.
  • Exteriör Hörngatans förskola.
  • Färgstarkt.
  • Utemiljö som lockar till lek.

Efter förstudie, projektering och beslut så tog det bara ett halvår innan barn och pedagoger kunde flytta in på den nya förskolan. Kraftstaden Fastigheter:s Tobias Björk som varit projektledare för projektet förklarar att fastigheten är minst lika bra som andra nya byggnader som tar betydligt längre tid att bygga upp.

– Skillnaden är att vissa partier redan är färdigmonterade innan de levereras hit. På så vis sparade vi in mycket tid och kunde snabbt svara upp på den förändrade efterfrågan, förklarar han.

I yttermiljön skapades en kuperad terräng med kulle och tunnel och på insidan är det bland annat de många trädetaljerna som gjorde fastigheten till något utöver de vanliga.

Är det något fastighetsspecifikt du undrar om Hörngatans förskola?

Kontakta ansvarig förvaltare Sophie Storm