Vevhuset 5 är en fastighet avsedd för industri och lagerverksamhet och fastigheten är belägen i Skogstorpa Industriområde. Optimalt skyltläge utefter Rv 44. På fastigheten finns hyresgäster som bl a Cabeco, Tekmur filial Sverige, Svensk Specialgrafit och LSAB. 

 

Snabbfakta:

  • Lokalyta: 6252 uppdelat på två byggnader
  • Byggår: 1986 och 1998
  • Vevhuset 5. Kardanvägen 40, fasad mot Kardanvägen
  • Vevhuset 5. Kardanvägen 38, västra fasaden
  • Vevhuset 5. Kardanvägen 38, södra fasaden
  • Vevhuset 5. Kardanvägen 38
  • Vevhuset 5. Kök
  • Vevhuset 5. Ett av kontoren
  • Vevhuset 5. Verkstadshallen
  • Vevhuset 5. Produktions-/Verkstads-/lagerlokal

Är det något fastighetsspecifikt du undrar om Vevhuset 5?

Kontakta ansvarig förvaltare Kristian Carlsson för att få veta mer.