Möte på ACT

Vi följer med spänning och nyfikenhet varje enskilt företag inom vårt bestånd. Det gäller att ständigt vara på tårna för att fånga upp både utmaningar och möjligheter som dyker upp. När det går bra för någon av våra hyresgäster känner vi en ödmjuk stolthet i att ha varit med på resan för att driva affärsmöjligheterna framåt.

På samma sätt som vi ser framtiden i barnen på våra förskolor ser vi framtiden i de företag som samlar kraft i våra olika arenor. Inkubatorn, All Creators Together och andra forum i innovativa miljöer för uppstartandeföretag ser vi som inspirerande plantskolor. Detta medför att vi har hyresgäster som bytt lokal inom vårt bestånd både en, tre och fem gånger.