Upphärads blivande skola

Intill den befintliga förskolan i Upphärad vill vi på Kraftstaden Fastigheter bygga en helt ny förskola som förhoppningsvis kan lyfta hela området om alla idéer går igenom. Nu eftersökes en totalentreprenör som kan leva upp till alla förväntningar. 

Ökad trångboddhet gör att Trollhättans Stad satsar på fler förskoleplatser i Upphärad. Tanken är att en helt ny träbyggnad enligt miljöbyggnad Silver ska svara upp till det ökade behovet genom att byggas precis intill den befintliga som kommer ställas om till något annat, sannolikt bostäder. Fastigheten kommer att bestå av 3 ”kuber” där mellankuben blir i två våningar med plats för  personal-och teknikutrymmen på våning 2.

Lars-Erik Brag, som är projektledare för projektet på Kraftstaden, tycker det är ett spännande projekt vars helhet kommer bli svårslagen då han anser det är svårt att hitta en bättre plats för en förskola med skogen och motionsspåret precis intill.

– Vi kommer satsa mycket på utemiljön med option på en multiarena med konstgräs i anslutning till förskolan som kan användas som en park av allmänhet såväl som skolverksamhet.

Från och 22:e augusti ligger anbud ute så frågan är vem det slutligen blir som hjälper Kraftstaden förverkliga alla spännande idéer.