Bakgrund Arkitekturpriset

Byggnads- och trafiknämnden utser varje år en arkitekturpristagare i Trollhättan. Priset är avsett att väcka intresse för och öka medvetandet om värdet av god byggnadskonst. Det kan delas ut för ny- eller ombyggnad och skall avse byggnadsverk färdigställda i Trollhättans kommun under kalenderåret före utdelningsåret.

Årets vinnare 2018

I år gick priset till Byggnad 20 på Innovatum, kontorsfastigheten som sticker ut i dubbel bemärkelse. Inte bara över den gamla ravinen utan också med sin lätt svängda glasfasad.

Motiveringen:

”En vacker, originell och funktionell kontorsbyggnad vars volym är välanpassad till platsen. Nutidspräglat urval av fasadmaterial. Intressant hänvisning till historien på utsidan i markplan”

Hedersomnämnande 2018

I årets Arkitekturpris hade Kraftstaden hela tre stycken bidrag. Vinnaren blev som nämnt ovan Byggnad 20. Våra två andra bidrag, Hälltorpskolan och Genombrottet fick båda hedersomnämnande.