Visselblåsning

Kraftstaden Fastigheter ska drivas hållbart och långsiktigt. Vi är måna om att missförhållanden som allvarligt kan skada verksamheten eller våra medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att förenkla rapportering om något inte går till på rätt sätt finns en visselblåsarkanal. Du kan vara anonym och alla anmälningar hanteras av en extern aktör.

Visselblåsarfunktionen är till för att fånga upp allvarliga oegentligheter. Till dessa hör till exempel allvarlig ekonomisk brottslighet, brottslighet som rör personers liv och hälsa samt allvarliga former av hot, diskriminering och trakasserier.

Vi uppmuntrar anställda, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter att vid misstanke gällande någon på Kraftstaden Fastigheter AB att rapportera denna.

Om det i stället rör sig om mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål ber vi dig kontakta vår kundtjänst på 0520-47 45 50 eller info@kraftstaden.se.

Så använder du visselblåsarkanalen

Knappen nedanför tar dig till visselblåsarkanalen där du kan rapportera allvarliga missförhållanden. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör. Visselblåsaren förblir anonym under processen, om du inte väljer annat vid anmälan.