Välkommen till sidan som handlar om Sylteskolan.

På denna sidan kommer du att kunna följa projektet på riktigt nära håll. Eftersom projekttiden pågår ända fram till år 2022 så tycker vi att det är viktigt för allmänheten att enkelt kunna hänga med i projektet och följa dess framsteg. Missa inte möjligheten att navigera dig runt med hjälp av vår VR-studio nedan. 

Sylteskolan – den största enskilda investeringen som Trollhättans Stads koncern någonsin gjort.

Mer information hittar du på Trollhättans Stads hemsida

Trollhättans Stads information

Nedladdningsbar folder om Sylteskolan

Översikt Sylte

Värt att veta om Sylteskolan – framtidens grundskola i Trollhättan

Lagom till höstterminsstarten 2020 kommer Sylteskolan att ha växt och förvandlats till en ljus och modern grundskola med gott om plats för kunskap, lek, kultur och idrott. I denna satsning ingår bland annat den toppmoderna idrottshallen som stod klar i maj 2018.

Upprustningen kommer innebära ett otroligt lyft för området. Vi skapar en trygg miljö som är anpassad för barn och ungdomar med bättre lekutrustning, samtliga i miljömässigt godkända och giftfria material. Dessutom ska mycket fokus läggas på belysning, trafiksituation och logistik. Allt för att Sylteskolan ska bli så bra och trygg plats som möjligt för alla.

En väldigt tydlig linje har hållits när det gäller den estetiska utformningen, framför allt i högstadiedelen där resp årskurs får sin egen specifika design. Där är lokalerna anpassade just efter deras behov, vilket ska märkas direkt i lokalen när man går in där. De yngre och äldre hemvisterna får varsin avskild matsalsdel angränsade till de centralt placerade köket. De olika hemvisterna får även egna ytor och korridorer för en lugn och trygg miljö i skolan

Man har samlat alla specialsalar där ämnen som Science och Art, slöjd, musik och  skapande har en stor atriumgård där goda möjligheter finns till utomhusundervisning.

Fasadbyggnaderna som man ser allra först vid ankomst är idrottshallen och biblioteket, därför har extra kraft lagts där. Verksamhetsanpassade lokaler kommer att bli ett lyft, dvs lokaler optimala för just fritidsverksamheten.

Läget just nu – projektledare Andreas Danielsson uppdaterar oss om läget

Hus 21&22 är i princip färdigställda. I de övriga husen fortsätter diverse arbeten. Utomhus är det nu iordningställande av utemiljöer i den mån det går innan befintlig skola försvinner.

Andreas Danielsson

Bilder från bygget – fylls på allt eftersom

Arkitektskisser

Bild-3dvideo-sylteskolan

<< En rundtur i 3D

I filmen till vänster får du en rundtur genom den färdigställda skolan. Vill du själv navigera dig runt i lokalerna så gör du det via den virtuella rundvandringen längre ner på sidan.

Allt du behöver veta om idrottshallen

Planeringsmässigt kommer det att vara möjligt att dela upp denna väl tilltagna hall i tre mindre salar vilket förhoppningsvis resulterar i bättre möjligheter och större flexibilitet, samt mer utrymme för att utöva de idrotter som kräver visst antal kvadratmeter.

Stora glasytor med fint ljusinsläpp kommer att installeras, helt i rimlighet med de miljökrav som ställs på byggnaden enligt Miljöbyggnad Silver. Alla dörrar kommer att kunna styras från tekniska enheter så man kan detaljstyra varje enskild dörr. Vilket minskar onödigt spring mellan utrymmen.

Golvet i hallen kommer bli ett s.k sportgolv i väldigt fin kvalité. Lagom elastiskt och optimerat ur ergonomiskt perspektiv. Något föreningarna (som kommer ha tillträde efter kl 17 på vardagar) också kommer ha stor glädje av.

De blå färgerna i inredningen kommer bidra till totalupplevelsen av de stora fönstren och den snygga fasaden. Entrén med sina amfiteaterformer blir ett eget spännande och förhoppningsvis välkomnande inslag i sig.

Invigningen

Lördagen den 19/5 invigdes hallen och det var mycket folk på plats och möjligheten att testa på olika sporter genom olika föreningar fanns på plats inne i hallen.

Kraftstaden Fastigheter står som ägare men det är Trollhättans Stad, Kultur&Fritid som sköter uthyrningen av hallen. På dagtid används hallen av Sylteskolan och på kvällar och helger hyrs den ut till idrottsföreningar.

Se bilder nedan på Trollhättans modernaste idrottshall!

Interiörbild matsalen
IMG_5761

Värt att veta om det nya stadsdelsbiblioteket

Det är inget vanligt skolbibliotek det handlar om utan ett stort, fullskaligt sådant med rätten att gå under benämningen stadsdelsbibliotek. Du behöver alltså inte höra hemma på skolan för att få ta del av allt som biblioteket har att erbjuda.

Takrymden och tillgänglighetsanpassningen kommer göra bibilioteket unikt. I den ljusa och trevliga inrättningen kommer även ett mediotek för eleverna att finnas. Där kommer det visuella att få ta plats och alla sinnen aktiveras. Utan att för den skull ta bort dess originalfunktion, nämligen läsning i lugn miljö.

Specialanpassade ytor för de mindre barnen kommer att upprättas, på våning två verksamhetens kontor.

Fritidsgården blir något alldeles extra

Placeringen av fritidsgården har blivit väldigt lyckad då fritidsgårdsbyggnaden blir helt solitär. Den står där själv som ett litet träd mitt i alltihop. Att slippa gå över skolgården eller via någon skollokal för att sig till lokalen gör den mer välkomnande för barn som inte går på Sylteskolan, då den inte enbart ska förknippas med skolan utan även vara tillgänglig för alla barn i området som är under 17 år. Närheten till Idrottshallen innebär goda möjligheter till samnyttjande av gemensamma fritidsaktiviteter.

FritidsgårdIdrottshall
Illustrationsplan uppdaterad 170421

Utemiljön

Man har delat upp utemiljön mellan äldre och yngre elever och vissa delar är tillgängliga och integrerade med sär- och träningsskolan. Efter en nära dialog med elever och representanter från verksamheten har man valt ut den utrustning som känns bäst. Vi har också jobbat med de naturliga variationerna i naturen på Sylte som kryddats med slackline, parkour, scener, nätverksuttag mm.

Utemiljön blir väl belyst utan några mörka områden egentligen. Genom att minimera vädersskyddsplatser och stänga av wifi efter skoltid, samt öka omfattningen på kameraövervakningen hoppas man kunna undvika att Sylteskolan ska bli ett tillhåll.

Trafiklösning

Idag är det många sorters trafikslag som blandas på och intill Sylteskolan. De ska framöver separeras från varann. Tunga fordon får en egen väg till skolan, hämtande och lämnande föräldrar får en egen väg in. Vi har lagt mycket tid och kraft på att strukturera på detta på bästa sätt och konstaterar nöjt att alla skolgårdarna på Sylteskolan kommer bli fordonsfria för att infrastrukturen blivit så bra strukturerad. Vi har t o m köpt in extra mark från Trollhättans Stad för att kunna genomföra och separera trafiken på bästa sätt. Verksamhetens personal kommer att få egen parkeringsdel.

Interiörbild matsalen

Biblioteket kommer vara 1100 kvm, fritidsgården 900 kvm, övriga skollokaler 16 000 kvm.

Byggnaden kommer certifieras under Miljöbyggnad Silver.

Ta en tur på egen hand i nya Sylteskolan.

Med hjälp av enkla kommandon kan du navigera dig runt och kolla in hur fint det kommer bli. Under tiden projektet fortlöper så kommer vissa detaljer att uppdateras så det är inte säkert alla detaljer kommer följa dessa skisserna, men för att få en helhetsbild så är detta ett ganska fiffigt sätt att få en känsla av hur det kommer att bli.

Sylteskolans vision och värderingar

Sylteskolan ska vara en demokratisk, trygg och positiv mötesplats som främjar tolerans och allas lika värde. Här finns olika former för lärande och utveckling. Sylteskolan rymmer förutom tre skolformer också fritidsgård, bibliotek och idrottshall, med flexibla lokaler som medverkar till ett effektivt nyttjande.

Samverkan och god kommunikation mellan människor, verksamheter och enheter medverkar till att skapa en föränderlig, rolig, spännande, utmanande, inkluderande och trygg miljö. Verksamheten medverkar också till ökad delaktighet och inflytande i olika former.

I Sylteskolan ska verksamheten genomsyras av goda möten och främja jämlika och jämställda livsvillkor som inbegriper elever, barn, ungdomar, vårdnadshavare, personal och ledare samt övriga besökande till skola, bibliotek, idrottshall och fritidsgård.