Tanja Pekkanen

Författande motorman som tidigare tjänstgjort på fartyg. Tar sig an administrativa förvaltningsfrågor med bravur och välkomnar alla besökare med ett trevligt leende.