Tanja Pekkanen

Författande motorman som tidigare tjänstgjort på fartyg. Fixar det mesta gällande löpande ekonomiuppgifter och välkomnar alla besökare med ett trevligt leende.