• Exteriörbild.
  • Skolgård.
  • Exteriör.
  • Exteriör.
  • Exteriör.
  • Interiörbild matsalen.
  • Skolgård, fritidsgård och idrottshallen.

Vår fastighet Sylteskolan kommer att rivas och byggas upp på nytt. Detta innebär ett rejält omtag där man förbereder sig på ett ännu större elevunderlag i framtiden. Den nya Sylteskolan – som beräknas bli ca 6000 kvm större än den gamla – kommer till slut att uppnå den aktningsvärda ytan på 18400 kvm. Endast 750 kvm av befintliga ytor kommer att finnas kvar i det utförande de gör idag, de kommer dock att lokalanpassas för att passa in i övriga upplägget.

Projektledare Andreas Danielsson är lyrisk över projektet: – Detta kommer betyda mycket för hela stadsdelen när man går in och gör en sådan här satsning. Man kommer kunna känna stolthet över att gå på skolan. Detta är ett så kallat partneringprojekt där byggherren (vi – Kraftstaden Fastigheter) kommer handla upp en totalentreprenör på byggdelen.

När allt beräknas stå klart till slutet av 2022 så kommer 1000-talet elever ha full tillgång till en extra stor idrottshall, ett stadsdelsbibliotek och en fritidsgård. Nya Sylteskolan kommer vara anpassad för framtiden. Allas lika värde ska prioriteras. Särskola såväl som träningsskola kommer att inkluderas i verksamheten.

Se filmen hur etappindelningen kommer att gå till.
En filmsekvens som visar hur etappindelningen av Nya Sylteskolan kommer att gå till.