Anpassningar hos vår hyresgäst Midroc

Vi växer gärna tillsammans med våra hyresgäster, något som märks
i alla de lokalanpassningar vi gör för våra hyresgäster. Att i största möjliga mån
kunna tillgodose deras skiftande behov är något vi ständigt strävar efter.

Mer kontorsyta

Ett exempel är lokalanpassningen vi gjorde för vår hyresgäst Midroc, som huserar i byggnad 40 på Innovatum. De började bli trångbodda och behövde ha mer kontorsyta i anslutning till verkstadsdelen. Den intilliggande lokalen blev ledig, med hjälp av några anpassningar skulle den kunna möta de behov Midroc efterfrågade.

Ljusare och bättre insyn

Väggen mellan verkstaden och den nya lokalen ändrades om helt och gjordes ljusare i och med att en stor del av den väggytan ersattes med fönsterpartier. Detta skapade dels in bra insyn in i verkstaden från den nytillkomna kontorsdelen samtidigt som ökat ljusinsläpp uppstod i båda lokalerna.

I samband med denna uppdatering så byttes också ventilationsaggregatet ut och kompletterades med kyla. Passagen mellan lokalerna fanns sedan tidigare, så det önskemålet var redan i hamn.

Byggnad 40

Vill du veta mer om byggnaden som Midroc huserar in?