Vi gör det enklare för besökare
att parkera på Innovatum District

Den 16 augusti 2021 infördes avgifter på vissa parkeringsplatser och under specifika tider på Innovatum District. Syftet är att öka tillgängligheten inom områdets centrala delar, där många verksamheter och besöksmål är lokaliserade och där möjligheterna för gäster och besökare att hitta en ledig parkeringsplats ofta är näst intill obefintlig vid de timmar besöksmålen öppnar.


Ökad tillgänglighet

Avgiften är 5 kr/timme för de allra mest centrala parkeringsplatserna på området (markerade med rött på kartan) på vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00, där de två första timmarna är avgiftsfria. Övriga tider och platser på Innovatum District är fortsatt avgiftsfria.

Genom att öka tillgängligheten för våra hyresgästers kunder, besökare, samarbetspartners och leverantörer vill vi göra Innovatum District till en ännu mer spännande och attraktiv mötesplats för olika företag och verksamheter.

Vi upplever att det varit relativt luftigt på parkeringsplatserna i ytterkanterna av området, även de timmar då vi har som högst beläggningsgrad på våra parkeringar.

Genom att addera 24-timmarsregeln hoppas vi kunna undvika de som ställer sin privata bil på området i flera dagar när de reser i tjänsten med annat fordon eller kommunikationsmedel.

Anders Torslid – VD Kraftstaden Fastigheter

Karta på parkeringsytor
Ladda ner parkeringskartan i pdf-format
 • Rödmarkerade platser 5 kr/timme.
 • De två första timmarna gratis.
 • Grönmarkerade platser gratis.

Avgift och villkor

5 kr/timme på centrala platser (rödmarkerade på kartan).
Avgift vardagar mellan kl. 08.00-17.00.

2 första timmarna är avgiftsfria.
Dessa två timmar nollställs varje dag kl. 24.00, så att parkören har
2 avgiftsfria timmar/dygn.

Den tid som är avgiftsfri, sparas som en bank, det vill säga skulle en parkering avslutas
efter 30 min så finns det 90 min kvar om en ny parkering startas samma dag.

Du behöver INTE registrera dig i appen på de avgiftsfria parkeringarna.

OBS! Vid Lokets laddpunkter är de 4 första timmarna avgiftsfria, då laddningen kan kräva längre tid.

Månadskort kommer att kunna köpas genom EasyPark till en kostnad om 390 kr/mån (ord. pris 630 kr/mån).

24-timmarsregeln

Parkering är möjlig som längst i 24 timmar i sträck.
Gäller på alla parkeringsplatser på området.

Gäller endast vardagar.

Följs upp av Q Security som ronderar på området.

Vi använder EasyPark

Vi använder oss av EasyPark där man på ett enkelt sätt kan registrera sin ankomst och avfärd i deras app. Det är samma zonnummer för hela området: 71364.

Så fungerar Easy-Park

Med EasyPark kan du hantera din parkering på ett smidigt sätt. Du kan snabbt och enkelt starta, förlänga och avsluta din parkering. Appen ger dig full kontroll över din parkering och du betalar bara för den tiden du verkligen använder. Appen finns tillgänglig för iOS och Android.

Betalmetod

Använd den betalmetoden som passar dig bäst; debit-/kreditkort, PayPal, Apple Pay eller Swish. Du kan även registrera ett företagskonto för att separera dina privata parkeringar från parkeringarna du gör i tjänsten.

Första gången du parkerar

 • Ladda ner appen EasyPark och registrera dig
 • Lägg in registreringsnumret på din bil
 • Fyll i områdeskoden 71364
 • Registrera betalningssätt

Varje gång du parkerar

 • Kontrollera att rätt områdeskod och registreringsnummer är valt.
 • Påbörja din parkering genom att snurra på hjulet i appen till din preliminära sluttid.
 • Om du behöver kan du enkelt förlänga din parkering via mobilen.
 • Avsluta din parkering.
 • Efter varje parkering får du ett elektroniskt kvitto i din app.

Återinvestering

Intäkterna kommer att återinvesteras i diverse mobilitetslösningar.

Praktiska frågor?

Har du några praktiska frågor får du gärna kontakta oss på info@kraftstaden.se
Frågorna och svaren kommer vi sedan att samla och uppdatera på den här sidan.


Frågor kring införandet

Kommer parkeringsavgiften för MC inom det röda området vara likadan som för bil? Kommer MC-parkeringen utanför byggnad 20 försvinna?
Kraftstaden följer de riktlinjer som finns inom Trollhättans Stad, det vill säga att motorcykel och EU-moped klass I parkeras enligt samma regler och på samma parkeringsplatser som andra motorfordon. Vi har inga planer på att ta bort befintlig mc-parkering på området, även om kostnaden är densamma som för bil.

Behöver de röda områdena vara så stora, räcker det inte med några rader där besökare kan parkera max 2 timmar?
Vi har baserat ytorna på de röda zonerna efter parkeringsläget i de mätningar som gjorts genom åren. Efter diskussion i fokusgruppen (Kraftstaden och representanter från företag på området), bestämdes att det var mer logiskt att ha hela ytan som en zon. Zonerna kan komma att justeras över tid men än vet vi inte hur parkeringssituationen kommer att se ut när samtliga arbetsplatser är belagda. 

Jag har ingen uppkoppling och kan inte registrera min ankomst i appen. Hur gör jag?
Det går även att smsa till EasyPark om man har svårt att registrera sig i appen. På EasyParks skyltar finns instruktioner om hur du går tillväga.

Är det avgiftsfritt i 4 timmar vid Lokets laddpunkter?
Ja, det stämmer. De 4 första timmarna vid Lokets laddpunkter är avgiftsfria, då laddningen kan kräva längre tid.

Kommer det att finnas möjlighet att lösa något slags månadskort för de som parkerar på området dagligen?
Ja, det kostar 390 kr/mån.

Är det bara en app för att lösa avgifter? Hur är det tänkt att fungera för företag?
EasyPark har en lösning för företag, läs gärna mer på https://business.easypark.se/

Är maxgränsen 24 timmar för alla parkeringsplatser? Om man till exempel ska på tjänsteresa och vill kunna ställa bilen på parkeringen under flera dygn går inte det?
Det kommer inte längre att vara möjligt att under vardagar parkera längre än 24 timmar. Vi har haft problem med drift och underhåll av parkeringen på grund av uppställda fordon. Det blir dessutom fler parkeringsplatser tillgängliga för de som rör sig på området om vi tar bort möjligheten att parkera längre tider (som vid ex. tjänsteresor).

Vi har avdelningsbilar som vi har parkerade utanför kontoret när de inte används av våra medarbetare, kan vi lösa månadsparkering för dem eller hur är det tänkt? Vi har också en släpvagn som vi behöver en parkeringsplats till, går det att lösa månadsparkering för den?
Vi tittar på en lösning tillsammans med Vattenfall (på andra sidan kanalen) för den typen av arbetsfordon och släp. Vi vill ta bort stillastående fordon i så stor utsträckning som möjligt av anledningen som beskrivs i ovanstående punkt.